Onze nieuwe schoolbus

Iedere dag gaan de kinderen naar drie verschillende scholen met onze eigen Home of Hope bus.