Bedankt vaste donateur!

Beste vriend van Home of Hope,

Bedankt dat u vaste donateur wilt worden!
Wij zullen het bedrag per incasso periodiek van uw rekening afschrijven.

We bouwen met z’n allen aan een geweldig project waar kinderen een thuis, liefde en een toekomst vinden.
Dankzij uw steun kunnen wij constant blijven investeren in nieuwe projecten waardoor de kinderen van Home of Hope beter onderwijs, levensomstandigheden en kansen krijgen. Ook kunnen we nieuwe kinderen in crisissituaties opvangen en een liefdevol thuis bieden. We hebben uw steun dus hard nodig!
We houden u graag op de hoogte van deze projecten en de ontwikkelingen in Home of Hope via onze nieuwsbrief.

Je kunt niet de hele wereld veranderen maar wel de wereld van een kind!
Blessings namens het hele Home of Hope team.

————-

Dear friend of Home of Hope

Thank you for your donation!
Together we are creating this beautiful project where children can find a home, love and a future.
Thanks to your support, we can continue to invest in new projects so the children of Home of Hope will have better education, living conditions and opportunities.
We can also take in new children in crisis situations and provide a loving home for them.
We are happy to keep you informed of these projects and the developments in Home of Hope through our newsletter.

You can’t change the whole world but we can change the world of a child!
Blessings on behalf of the entire Home of Hope team.